letstalk-city.com
letstalk-Gujarat

Emergency

cloudy
11:03 AM
Tuesday, October 23
VADODARA'S PREMIUM DIGITAL MAGAZINE
To better serve you, we are implementing significant upgrades on our sites. You may experience inconsistency in accessing some sections.
Plesae bear with us until we have completed upgrade process.

Vadodara News

વડોદરા શહેર-જિલ્લામાં વહેતી વિશ્વામિત્રી નદી મગરોનો ગઢ છે. 300 મગરો નદીમાં વસવાટ કરી રહ્યા છે. ગરમીના દિવસો શરૂ થાય એટલે નર અને માદા મગર માટે પ્રજનનનો સમય ગાળો શરૂ થાય છે. મે મહિનામાં માદા મગર જમીનમાં ખાડો ખોદીને પોતના ઈંડા તેમાં મૂકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન માદા મગર વધારે આક્રમક બની જાય છે. પોતાના ઈંડા બચાવવા માટે પણ મગર હુમલો કરતા હોય છે. જેમાં માણસની સાથે સાથે ઘેટા, બકરા, ગાય અને ભેંસોને પણ મગર શિકાર બનાવતા હોય છે.

Vadodara News

Vadodara Radios